keskiviikko 1. lokakuuta 2008


Hyvää huomenta!
Yli viidennes viidesluokkalaisista
ei tunnistanut mäntyä Opetushal-
lituksen arviointiin sisältyvässä
koetehtävässä. Kokeeseen osal-
listui syksyllä 2006 lähes 6000
viidesluokkalaista. Tehtävien
kokonaisratkaisuprosentti oli 61.
Tytöillä tiedot luonnosta olivat
hallussa paremmin kuin pojilla
ja maalla luonnonilmiöt tunnet-
tiin paremmin kuin kaupungeis-
sa.
Lajintuntemusta testattiin myös
kahdella linnulla. Laulujoutsen
tunnistettiin erinomaisesti 88 %
ja talitiainen 64%.
Niittyleinikki osoittautui vaikeim-
min määriteltäväksi lajiksi, sen
tunnisti vain 37 % (!), vaikka
leinikki hyväksyttiin oikeaksi
vastaukseksi. (HS 20.3.2008)
*********
Tulee mieleen ihanat kesät
saaristossa, jolloin piti prässätä
kasveja ja kirjoittaa kasvien
nimet latinaksi. Tämän taidon
aion opettaa pojalleni ensi
kesänä, hän tuntee lähes kaikki
linnut.
Me opimme usealla eri tavalla,
joko oppimalla tai eri tavoin
kokemuksien tai elämyksien
kautta.
********
Hyvää lokakuun ensimmäistä
päivää ! Katsellaan ympäröivää
luontoa joka valmistautuu talvea
varten.

Ei kommentteja: