torstai 18. joulukuuta 2008Hyvää alkuiltaa!

Mieti, miten usein
Sinulla on ollut vai-
keuksia ihmissuh-
teissasi siksi, että
hyvän elämän osa-
tekijät ovat tietys-
sä järjestyksessä?
Miten usein olet käynyt
tämäntyyppisiä keskuste-
luja:
Sinä: Mitä tahdot tehdä tänä iltana?
Toinen: Mitä jos menisimme käy-
mään siinä uudessa ravintolassa?
Sinä: Minä inhoan sitä paikkaa -
tarjoilijat on niin tylyjä!
Toinen: Viis tarjoilijoista, sieltä saa
hyvää ruokaa!
Sinä: Sitä paitsi se on toisella puo-
lella kaupunkia. Ajattelin jotain
mukavampaa ohjelmaa.
Toinen: Miksi ylipäänsä kysyit
minulta, jos et kerran tahdo lähteä
mihinkään?
Sinä: Unohdetaan koko juttu ja
ollaan kotona.
Toinen: Hyvä on, mutta minä en
suostu laittamaan ruokaa...
Ja niin edelleen ja niin edelleen.
Ei ihme, että ette pääse puusta
pitkään, kun Sinä olet keskittänyt
ajatuksesi ympäristöön ja toinen
osapuoli siihen,
mitä tehdään.
"Suurta vuoropuhelua" voidaan
käydä seuraavilla tavoilla, ja tarkoi-
tus on, että molemmat vastaavat
näihin kysymyksiin:
**********
Jatkan huomenna
**********
"Hyvä elämä on prosessi eikä olotila.
Se on suunta eikä määränpää."
- Carl Rogers -

Ei kommentteja: