sunnuntai 14. joulukuuta 2008


Matkalaukku ovenpielessä
Monella meistä on matkalaukku
valmiina ovenpielessä,
koska odotamme salaa
tai avoimesti, että elämäämme
ilmaantuu entistä parempi
matkakumppani ja olemme
valmiita lähtemään, jos
sellainen osuu kohdallemme.
Usein käy niin, että sellaiset
asiat, joita teemme rakkaudesta,
estävät meitä kokemasta
rakkautta.
Kaikkien hosumisemme, kaikkien
keksintöjemme takana on
kehdosta hautaan yksi ainoa
motiivi. Siksi yritämme mah-
duttaa elämäämme yhä enem-
män ja enemmän ja pyrimme
epätoivoisesti siihen, että
ystävämme, omaisemme, ja
jopa ventovieraat ihmiset
rakastaisivat meitä. Ironista
kyllä, meidän pitäisi menetellä
päinvastoin.
Sidney Jourard ennusti kirjassaan
Transparent Self, että ne ihmiset,
jotka rakastavat syvimmin,
elävät pisimpään.
Useimmilla on matkalaukku
valmiina ovenpielessä esimer-
kiksi seuraavista syistä:
* Hän ei ole lainkaan innostunut
siitä, mikä on tärkeää minulle
* Hän ei yksinkertaisesti ymmär-
rä, mistä on kysymys, eikä ole
edes kiinnostunut
* Hänellä on omat huolensa.
En halua lisätä hänen taak-
kaansa.
* Hän on niin kiireinen - ei ole
aikaa.
* Hän haluaa nöyryyttää minua.
* Tunnen itseni näkymättömäksi
hänen seurassaan.
**********
" Rakkaus on sitä, että kaksi yksi-
näistä kohtaa toisensa ja varjelee
ja koskettaa toisiaan."
- Rainer Maria Rilke -
**********

Ei kommentteja: