maanantai 5. tammikuuta 2009


"Suurta vuoropuhelua " voidaan
käydä esim. seuraavilla tavoilla,
ja tarkoitus on, että molemmat
vastaavat näihin kysymyksiin:
Helpommat kysymykset:
Mihin tärkeysjärjestykseen
asetat hyvän elämän kolme
osatekijää ( Työ, Rakkaus,
Ympäristö) ja miksi?
( Keksi esimerkki ja kirjoita muistiin.)
Mihin tärkeysjärjestykseen toinen osapuoli asettaa
hyvän elämän osatekijät ja miksi? ( Keksi esimerkki
ja kirjoita se muistiin.)
Vähän vaikeampi tehtävä:
Teidän on puhuttava asioista. Verratkaa muistiinpa-
nojanne. Katso, missä määrin vastauksenne on yhtä-
pitäviä ja tee muistiinpanoja. Keskustelkaa eriävistä
kohdista ja yrittäkää selvittää, miksi olette eri mieltä.
Jatkakaa keskustelua näiden vastausten pohjalta.
Etsi pulmallisimmat ja mutkikkaimmat kohdat, sillä
ne ovat kaikkein mielenkiintoisimpia.
Vaikein tehtävä:
Yrittäkää käyttää hyväksenne saamianne tietoja.
Ottakaa perustaksi jokin esiin tullut seikka. Seuraavana
muutamia esimerkkejä siitä, miten voit vaikuttaa
tilanteeseen:
* Anna periksi.
Vietä ilta yhdessä kumppanisi kanssa ja tee kaikki ratkaisusi
toisen puolen tärkeysjärjestyksessä. Jos kumppani esimerkiksi
haluaa aloittaa ympäristöstä, keskity siihen tai keksi ympäristö,
joka on sopusoinnussa toisen osapuolen toiveiden kanssa.
* Vaihtakaa osia:
Omaksukaa yhtenä tai useampana iltana toistenne rooli.
Mieti, miltä sinusta tuntuu olla kumppanisi asemassa.
Yrittäkää vaihtaa osia, jos toinen osapuoli on keskittynyt
työhön ja sinä rakkauteen. Selvitä itsellesi, miltä sinusta
tuntuu, kun asetat työsi etusijalle. Ota selvää, miltä
kumppanista tuntuu, kun sinä asetat työsi etusijalle.
* Valitse makavarusteet.
Laadi kaksi suunnitelmaa. Jompikumpi määrää, mitä
matkavarusteita otetaan mukaan. Matkavarusteiden
valitsija saa tehdä kaikki eri osa-alueita koskevat rat-
kaisut. Hänen on kuitenkin huomioitava myös toisen
osapuolen toiveet. Hänen on esimerkiksi laadittava
suunnitelma, joka on parhaiten sopusoinnussa toisen
osapuolen mieltymysten kanssa.
* Lähtekää matkalle.
Tehkää yhden tai parin päivän matka, jotta pääsette
perille, mihin tärkeysjärjestykseen olette asettaneet
asiat. Jos esimerkiksi asetatte etusijalle ympäristön,
tutustukaa jonain päivänä yhdessä asuinpaikkaanne
( tai paikkaan, jossa haluaisitte asua) ja tarkastelkaa
siitä uudesta näkökulmasta. Tutustukaa johonkin
lähiseudun alueeseen, jota ette tunne ennestään.
Menetelkää samoin työpaikan suhteen. Pyydä
kumppaniasi yhdeksi päiväksi tai muutamaksi
tunniksi työpaikallesi. Mieti , pystytkö paljastamaan
itsesi paremmin, jos toinen osapuoli on perillä
työstäsi. Yksi vaihtoehto on, että keskitytte
suhteenne tarkasteluun. Menkää yhdessä jonnekin
päiväksi tai pariksi ja keskittykää toisiinne tutustumi-
seen.
**********
Jatkan taas huomenna, aiheena korttiharjoitus.
*********
"Elämää ei voi hoputtaa"
- Maasai-heimon sanonta -

Ei kommentteja: