keskiviikko 25. marraskuuta 2009Unelmat ja haaveet kertovat meille, keitä
me olemme tulevaisuudessa


Unelmat ja haaveet ovat sisällämme olevaa
persoonallisuutemme ainesta, joka ei vielä
ole saanut syntyä. Ne ovat minuuttamme, jota
me emme vielä tunne, ja siksi se pelottaa
meitä.

Unelmat ja haaveet ovat signaaleja tästä
tuntemattomasta meissä.

Unelmat ja haaveet kertovat meille,
minkälaisia me haluamme olla tulevaisuudessa,
mikäli uskallamme kuunnella niitä ja suhtau-
tua niihin vakavasti.

Sankari on ihminen, joka kuuntelee vakavasti
omia sisäisiä haaveitaan. Niinpä hän ajautuu
konfliktiin, paitsi ympäristönsä kanssa, myös
itsensä kanssa. Jokin hänessä uskoo siihen,
mitä hän aikoo tehdä ja jokin taas ei.

Usko syntyy sankaruudesta.

Tämä on tilanne, jossa rohkeus muuttuu
rukoukseksi. Voidaan sanoa: usko syntyy,
JOS uskaltaa elää luovaa elämää.

Ilman uskoa ei itse asiassa voi elää luovaa
elämää, sillä se on liian turvatonta.

Todellinen turva voi siis löytyä vain
asettamalla itsensä alttiiksi turvattomuu-
delle.

Jos siis etsit elämässä turvaa,
elä vaarallisesti
!

-Tommy Hellsten: Saat sen mistä luovut-

***************************************

Kirjoitan kirjan ihania ajatuksia
huomenna lisää.


Lämpimin halauksin,

Salaisen puutarhan emäntä

Ei kommentteja: