tiistai 20. maaliskuuta 2012

Varmuus ...

 Mitä varmuus ensinnäkin tarkoittaa?

Varmuus tarkoittaa kykyä ilmaista itseään ja
puolustaa oikeuksiaan loukkaamatta muiden
oikeuksia. Se on asiallista, suoraa ja avointa
kommunikointia.

Varmuus ei tarkoita hyökkäävyyttä.
On hyvin tärkeää tehdä tämä ero, ja siksi
toistan sen. Varmuus ei tarkoita hyökkäävyyttä.


Jotkut erehtyvät luulemaan niin, mutta niin ei
ole. Hyökkäävyys on oman itsen esille tuo-
mista muiden kustannuksella.
Varmuus on täysin päinvastainen ominaisuus
ja tarkoittaa kykyä huolehtia itsestään loukkaa-
matta muiden oikeuksia.

Valitettavasti monet sekoittavat avoimen ja
rehellisen ilmaisun vihaiseen ja hyökkäävän
käytökseen, ja siksi emme uskalla sanoa
rehellisesti sitä, mitä tunnemme ja tarkoitam-
me.

Vasta kun ymmärsin varmuuden kauneu-
den, oivalsin, että se oli avain itsestäni
huolehtimiseen ja rehelliseen ja selkeään
kanssakäymiseen muiden kanssa.

Huomasin, että saatoin oppia varmuut-
ta. Huomasin, että on mahdollista selviy-
tyä erimielisyyksistä ja ristiriitatilanteista
joutumatta suunniltaan.

Sain huomata myös, että varmuus on
luja ja tyydytystä tuottava tapa puolus-
taa omia oikeuksiaan suuttumatta tai
muuttumatta hyökkääväksi.

Olen kehittänyt (Barbara Berger)
seuraavan mallin havainnollistamaan
varmaa, hyökkäävää ja passiivista
käyttäytymistä:


Passiivinen käytös      Varma käytös       Hyökkäävä käytös

Pakeneminen              Tasapaino            Taistelu

Pako                          Oma voima           Hyökkäys

Alistuminen                Oman voiman       Alistaminen
                                  säilyttäminen

Omien rajojen            Omista asioista       Toisten oikeuksien
loukkaaminen             huolehtiminen          loukkaaminen

Oman itsensä             Vastuun otta-          Toisten arvoste-
arvosteleminen           minen                      leminen

Väärässä ole-            Omien oikeuk-        Muiden väärässä
misen myöntä-           sien puolusta-          olemisen osoitta-
minen                        minen                       minen            

Itsensä syyt-              Itsensä hallit-            Muiden syyttäminen
täminen                      seminen


Tämä malli osoittaa, että passiivisen ja hyökkäävän käytöksen
välillä voi vallita tasapaino ja että tasapaino ilmenee varmana
käytöksenä.

Varmasti käyttäytyvä ihminen huolehtii omista asioistaan ja
puolustaa omia oikeuksiaan. Passiivinen ihminen pakenee
ristiriitatilanteita ja myöntää olevansa väärässä.

Nämä kaksi äärilaitaa, passiivinen ja hyökkäävä käyt-
täytyminen, vastaavat käyttäytymismallien perinteistä
kahtiajakoa pakenemiseen tai taisteluun.

Niiden välillä vallitsee varman käyttäytymisen tasapaino.
Se tarkoittaa, ettei tilanteista selviytyminen edellytä
äärireaktioita. Riittää, kun seisoo omilla jaloillaan ja
pitää  pintansa.

Seuraavalla kerralla kirjoitan " Kymmenen oikeutta
varmuuteen"

Lähde: Barbara Berger, Oletko onnellinen?
Kuva: googlesta poimittu


To be continued ... 


************************************** 


Kun pidät hyvää huolta tästä päivästä,


eilinen on muisto onnellisuudesta ja


tulevaisuus toivoa täynnä.


- englantilainen runo -
Voi hyvin,

Salaisen puutarhan emäntä

1 kommentti:

SisustEllen kirjoitti...

Tupsahdin jostain kautta blogiisi - löysin täältä hienoja asioita, osuvia mietelauseita. Taidanpa jatkaa vielä lueskelua täällä :)