maanantai 20. lokakuuta 2008

Hyvää, alkavaa viikkoa ja maanantai päivää Sinulle!
Olen lukenut kirjaa vaikka pitäisi opiskella, opiskella...
Haluan tässä tuoda esille kirjan viisaita ajatuksia,
kysymyksiä.
**********
- " Minun on saatava elämä tasapainoon."
- " En tiedä, millainen tahtoisin olla lopun elämääni."
- " En elä täysillä."
Jos kuulostaa tutulta, tämä kirja voi auttaa Sinua
keventämään taakkasi.
Laadi ensinnäkin oman hyvän elämän kaava, johon
voit sisällyttää Sinulle - minulle- tärkeät yksityis-
kohdat. Se auttaa Sinua ja minua hahmottamaan,
mitä hyvä elämä merkitsee juuri Sinulle, minulle.
Toiseksi, uudelleenarviointi rohkaisee tarkastele-
maan omaa elämänkäsitystä ja sitoutumaan
näkemykseen, että pääpaino on sinun ja muiden
välisessä vuoropuhelussa.
Kolmanneksi, uudelleenarviointi on eräänlai-
nen matkan- ja matkavarusteiden- vertauskuva,
joka muistuttaa, että elämä on matka, jolla saadut
kokemukset on tiukasti sidoksissa matkavarustei-
siin, yhtä lailla emotionaalisiin, älyllisiin kuin
konkreettisiin.
Pohjimmiltaan kyse on valinnasta - olennaisesta
valinnasta- joka juontuu sisäisestä tarpeista ja
elämän aikana muotoutuneesta tulevaisuuden-
kuvasta.
Tämä kirja voi toisin sanoen auttaa Sinua -
minua käymään keski-iän kriisin läpi mielek-
käästi, jos olet - olen -valmis arvioimaan
asioita uudelleen.
Tulen kirjoittamaan kirjan ajatuksia tämän
viikon ajan aina sunnuntaihin asti, sillä
minua kiinnostaa valtavasti lukea ko. kirjaa!
Kirjan nimi on: Elä täysillä!
Richard J. Leider & David A. Shapiro
**********
" Sinun on löydettävä polku ennen kuin
voit poiketa erämaahan."
-Gary Snyder-


Ei kommentteja: