keskiviikko 22. lokakuuta 2008

Hyvää keskipäivää, kirjan neljäs osa:


Millainen on hyvä elämä?
Hyvä elämä on kokonaisvaltaista.
Monen ihmisen
elämä on rikkinäistä ja hyvä elämän
tavoittelu on eheyden tavoittelua.
Todella hyvä elämä edellyttää, että tajuamme
näiden sanojen syvällisimmän merkityksen.
* Hyvän elämän yksinkertainen määritelmä:
Saat elää mielekästä elämää johon kuulut,
rakastamiesi ihmisten parissa, tehden
mielekästä työtä.
* Hyvän elämän määritelmä:
Hyvä elämä merkitsee sitä, että saat elää miele-
kästä elämää ympäristössä johon tunnet kuulu-
vasi, rakastamiesi ihmisten parissa, tehden
mielekästä työtä.
Nykyisin useimmat ihmiset tuntevat pelkoa
silloin kun eivät tunne mitään erityistä.
On helppo ymmärtää, miksi. Maailma on
pelottava paikka. Tiedotusvälineet vahvis-
tavat kaikin tavoin tätä käsitystä.
Pitkäaikaiset läheiset ihmisisuhteet
säästävät meidät yksinäisyydenpelolta.
Goethe oli sitä mieltä, että elämä ilman
rakkautta, ilman rakastetun läsnäoloa,
on kuin laterna magica - esitys.
Hyvä elämä edellyttää yksinkertaisesti
sitä, että ihminen pystyy järjestämään
elämäänsä riittävästi tilaa rakkaudelle,
ympäristölle ja työlle. Kysymys on toisin
sanoen siitä, että elämässä on takerruttava
siihen, mikä tuntuu todella tärkeältä, ja
vapauduttava vastuusta ja sitoumuksista,
jotka eivät enää tunnu tärkeiltä.
On karvas totuus, että hyvä elämä edel-
lyttää sitä, että ihminen kantaa vastuun
ratkaisuistaan. Kukaan ei voi tehdä niitä
toisen puolesta.
**********
Maailma on kaunis ja hyvää elää
sille
jolla on aikaa ja tilaa unelmille.
Ja mielenvapaus.
Ja mielenvapaus.
- Vexi Salmi-
************
Hyvää keskiviikko päivää Sinulle!

Ei kommentteja: