tiistai 29. heinäkuuta 2014

Pian koulut alkavat ...


Olen miettinyt paljon tätä rationaalista ajattelua...

Tämän päiväisessä yhteiskunnassa erityisen arvokkaana pidetään rationaalista,

tutkijamaista ajattelua, jossa oppilas löytää ja ratkaisee ongelmia, asettaa

hypoteeseja, tulkitsee ja vetää johtopäätöksiä. Tutkijamainen ajattelu on

uteliasta, tarkkaa ja kriittistä. Siihen kuuluu myös kyky arvioida omaa tapaa

ajatella.

Tutkijamaisessa ajattelussa käytetään tarkasti määriteltyjä käsitteitä ja

muodostetaan niiden avulla väitteitä, joiden todenperäisyyttä testataan

havainnoilla. Taitava ajattelija osaa perustella näkemyksiään. Hän osaa

rakentaa argumentteja: väite-perustelu-todisteet.

Rationaalisen ajattelun taitoja ovat lisäksi mm. kyky ajatella systemaattisesti

siis nähden eri asioiden välisiä suhteita, analysoida, etsiä vastauksia, hakea

uutta tietoa, kuunnella toisten näkemyksiä ja ottaa niistä oppia, kysyä,

löytää vaihtoehtoja, perustella, päätellä ja tarkastella kriittisesti asioita.

Rationaalisen ajattelun taitoja voidaan oppia ja opetella.


Kirjoitan ensi kerralla luovasta ajattelusta, sitäkin tarvitaan ...


Hyvää tiistai päivää Sinulle, blogini lukijaLämmöllä, Salaisen puutarhan emäntä

Ei kommentteja: